หลักสูตร Business Course @ สถาบัน EV Academy, Cebu

Business English

หลักสูตร Business English ของสถาบัน EV Academy จะเน้นความสำคัญไปที่ความสามารถในการพูด จึงเหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการสื่อสารและคำศัพท์ทางธุรกิจ
โดยในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ + คาบกลุ่มใหญ่ 2 คาบ

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หมายเหตุ*

  • เหมาะสำหรับนักเรียนระดับตั้งแต่ low-intermediate – advance (ตั้งแต่ระดับ B2 ในระบบ CEFR ขึ้นไป)
  • คาบเรียนละ 55 นาที
  • นักเรียนจะได้เรียนวันละ 8 คาบ รวมถึง self-study อีก 2 คาบ และคาบการทดสอบ (vocabulary ตอนเช้า, sentence patterns ตอนเย็น)
  • หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะได้แก่ การฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน
  • หลักสูตรนี้มีรากฐานมาจากกระบวนการ CLT (Communicative Language Teaching)

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *