หลักสูตร Business Course @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

Business English Course

หลักสูตร Business English โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบาประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเป็นสากล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเรียบเรียงมาจากการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนทักษะทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ และคาบกลุ่มเล็กอีก 4 คาบต่อวัน ดังนี้

  • English for Business Speaking, Reading, Listening, Writing
  • Business Voca
  • Business Grammar
  • Business Communication
  • Business Presentation

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการเรียนระยะเวลา 8 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ระดับ B1 (Intermediate Low) ขึ้นไป หากนักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า B1 เบื้องต้นแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (ESL) อย่างต่ำ 4 สัปดาห์ก่อน

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

eg2019.jpg

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *