หลักสูตร Business Course @ สถาบัน Cebu International Academy (CIA), Cebu

Business English

หลักสูตร Business ของสถาบัน CIA มีจุดมุ่งหมายที่จะรวมทั้งความจำเป็นและความซับซ้อนของภาษาอังกฤษเข้าไว้ด้วยกัน โดยการเรียนรู้คำและการแสดงออกที่มักใช้เพื่อสื่อสารในแวดวงธุรกิจ ผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารด้วยการเพิ่มจุดแข็งให้กับทักษะจำเป็นเดิมที่มีอยู่เพื่อให้สามารถใช้ในโลกธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็น เข้าใจเอกสารการบริหารจัดการการจ้างงาน เรียนรู้ศัพท์ทางการตลาด จัดเตรียมเอกสาร การนำเสนอผลงาน โครงสร้างการเขียนอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ + คาบกลุ่มขนาดเล็ก 1 คาบ + คาบกลุ่มขนาดกลาง 1 คาบ + คาบกลุ่มขนาดใหญ่ 1 คาบ + Self-Study อีก 2 คาบ

รายละเอียดคาบเรียน

โดยนักเรียนจะได้เรียนบทเรียนต่างๆ อาทิเช่น

  • Learn basic Business terms and expressions
  • Learn the format of standard business documents, how to write notes, how to summarize, and how to make a report
  • Learn how English is used in written language and business scene
  • Learn the skills of business presentations
  • Acquire knowledge of advanced business terminologies
  • Learn how to take minutes of the meeting through basic business challenges
  • Experience public interviews and simulated job interviews
  • Develop a plan, investigate it, develop the ability to apply related information about the business

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *