หลักสูตร Business Course @ สถาบัน API BECI International Academy, Baguio

Special Business English Course

SBE (Special Business English Course) เป็นหลักสูตรธุรกิจหลักสูตรใหม่ใน BECI หลักสูตรนี้นักเรียนจะได้ฝึกในเรื่องของจดหมายธุรกิจ (การเขียนใบปะหน้า การเขียนเรซูเม่ การติดต่อทางจดหมายทางธุรกิจ) คำศัพท์ทางธุรกิจ ทักษะการสัมภาษณ์งาน และทักษะการนำเสนอทางธุรกิจที่จะนำไปสู่ทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น หลักสูตรนี้เริ่มต้นจากสิ่งที่จับต้องได้ที่จะเข้าถึงภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และให้ผู้เรียนจัดการเป้าหมายและสัมผัสถึงความสำเร็จในแต่ละระดับ โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการภาษาอังกฤษทางธุรกิจในที่ทำงาน ผู้ที่มีเป้าหมายที่จะย้ายไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งในวันทำงานและวันหยุด หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

ในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เรียนรวม 9 คาบต่อวัน : คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ + คาบเรียนกลุ่ม 2 คาบ + คาบเรียนกลางคืน 3 คาบ

จุดประสงค์ของหลักสูตร

  • การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น การพูด การเขียน การฟัง และการอ่าน
  • การเพิ่มคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำการประชุมทางธุรกิจ และการนำเสนอทางธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตร

  • การพูด (การพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ) 2 คาบ / คาบเรียน 1:1
  • การฟัง (ความเข้าใจในการสื่อสาร) 1 คาบ / คาบเรียน 1:1
  • การอ่าน (คำศัพท์ภาษาอังกฤษและการเข้าใจข้อความทางธุรกิจ) 1 คาบ / คาบเรียน 1:1
  • การเขียน (การโต้ตอบทางจดหมาย) 1 คาบ / คาบเรียนแบบกลุ่ม
  • กิจกรรมทางธุรกิจ (การนำเสนอ การโต้วาที และบทบาทสมมติ) 1 คาบ / คาบเรียนกลุ่ม
  • คาบเรียนตอนกลางคืน (เหมือนกับคาบเรียน Speed ESL) / คาบเรียนเลือก 3 คาบ
รายละเอียดการเรียนในระดับต่างๆ ของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

beci2019

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *