หลักสูตร Business Course @ สถาบัน QQEnglish, Cebu

Business Plan

หลักสูตร Business ของสถาบัน QQEnglish เหมาะสำหรับนักธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในออฟฟิศ จะพบว่าหลักสูตรนี้มีความสำคัญสำหรับการทำตลาดต่างประเทศ นักเรียนจะได้เรียนรู้การแสดงออกทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ และคำศัพท์สำหรับการตอบ-รับอีเมล, ตอบ-รับโทรศัพท์ และการ presentation ต่างๆ

  • Business Plan: ในแต่ละวันนักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยว 8 คาบ และคาบกลุ่มตอนกลางคืน(คาบเลือก) 2 คาบ
รายละเอียดคาบเรียน

หลักสูตรของสถาบัน QQEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *