[Articles] ทำไม “การเรียนภาษาอังกฤษ” จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น?

ข้อ 1 – ภาษาอังกฤษใช้เป็นตัวกลางการสื่อสารในระดับสากล 🌎🌍🌏

ภาษาอังกฤษอาจจะไม่ได้เป็นภาษาที่ถูกใช้มากที่สุดในโลก แต่ภาษาอังกฤษก็จัดเป็นภาษาราชการของ 53 ประเทศและยังเป็นภาษาพูดของผู้คนกว่า 1.75 พันล้านคนทั่วโลก หรือราวๆ 1/4 ของประชากรโลก ดังนั้น เมื่อคุณพบเจอผู้คนจากประเทศอื่น ภาษาอังกฤษจะเป็นสื่อกลางที่ทำให้คุณทั้งสองสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เข้าใจ จึงอาจกล่าวได้ว่าภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณสามารถเปิดประตูสู่ภายนอกที่จะทำให้คุณสามารถติดต่อกับคนทั่วโลกได้ง่ายยิ่งขึ้น!

ข้อ 2 – ภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของคุณ 🎓🎓🎓

หลายท่านคงทราบดีว่าสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส่วนใหญ่มักจะตั้งอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด, มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด, มหาวิทยาลัยเยล เป็นต้น ยิ่งคุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้คุณได้ศึกษาในหลักสูตรที่สนใจได้มากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากนั้น ยังเพิ่มโอกาสในการได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ซึ่งจำเป็นต้องยื่นผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ) จากองค์กรระหว่างประเทศหรือสถานศึกษาต่างๆ มากขึ้นด้วย

ข้อ 3 – ภาษาอังกฤษจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 👨‍💼 👩‍💼

หากคุณมีความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ดี คุณย่อมมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าในสายอาชีพได้มากกว่า ทั้งในเรื่องของฐานเงินเดือนและโอกาสในการได้เข้าทำงานในองค์กรใหญ่หรือบริษัทระดับนานาชาติที่มากขึ้น เพราะบริษัทที่มีคู่ค้าจากต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางการสื่อสาร พวกเขาย่อมต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ อาทิ การทำสัญญาต่างๆ หรือแม้แต่การได้เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับองค์กรระดับโลก เป็นต้น

ข้อ 4 – ภาษาอังกฤษจะทำให้การท่องเที่ยวทั่วโลกกลายเป็นเรื่องง่ายๆ 🗺🗻⛺️

เริ่มต้นจากประกาศบนเครื่องบิน, ตารางเที่ยวบิน ตารางรถไฟ รถบัส, ป้ายบอกทางต่างๆ บนถนน ก็ล้วนแล้วแต่มีภาษาอังกฤษกำกับไว้ และแน่นอนว่าเวลาท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ แล้วไม่รู้ภาษาท้องถิ่น แต่คุณก็จะรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นถ้ารู้ภาษาอังกฤษ ไม่เพียงอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แต่ภาษาอังกฤษยังช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทางจากชาติอื่น หรือแม้แต่คนท้องถิ่น ทำให้การท่องเที่ยวของคุณปราศจากความกังวล และมีความสนุกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Credit ภาพประกอบจาก macrovector, pch.vector, rawpixel.com และ Freepik @ www.freepik.com