Study English in Philippines

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

 

การสมัครเรียนและเดินทาง

– สมัครเรียนได้ตลอดทั้งปี

– เดินทางได้ทุกวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ( ขึ้นกับสถาบันกำหนด )

– สอบวัดระดับในวันจันทร์ และเริ่มเรียนวันอังคาร แต่บางสถาบันมีระบบทดสอบวัดระดับก่อนเดินทาง ก็สามารถเริ่มเรียนได้ในวันจันทร์เลย

 

หลักสูตร

มีหลักสูตรหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน เนื้อหาเข้มข้น และได้มาตรฐาน เช่น

– ESL : เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

– ESP : เป็นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน เช่น Business ภาษาเพื่อธุรกิจ, Tesol สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็น ครูสอนภาษาอังกฤษ เป็นต้น

– Test : การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS โดยมีทั้งแบบเตรียมสอบและแบบรองรับผลคะแนน

 

การเรียนการสอน

– คาบเรียน : มีการเรียนการสอนทั้งคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม คาบละประมาณ 50 นาที (เรียนคาบเดี่ยววันละ 3 – 9 คาบ และคาบกลุ่มวันละ 1 – 5 คาบ ขึ้นกับหลักสูตรที่เรียน) โดยเรียนทุกวันจันทร์ – ศุกร์ และหยุดในวันเสาร์ – อาทิตย์

– ครูผู้สอน : โดยทั่วไปสถาบันส่วนใหญ่จะสอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ แต่บางสถาบันก็มีครูเจ้าของภาษา (Native teacher) ด้วย เช่น สถาบัน CIP เมืองคล้าก เป็นต้น โดยผ่านการคัดเลือก ที่เข้มข้นมากมายหลายขั้นตอน มีสำเนียงดี

 

ลักษณะของสถาบันภาษา

มีทั้งสถาบันที่อาคารเรียนกับหอพักอยู่ภายในรั้วเดียวกันและสถาบันที่อาคารเรียนกับหอพักอยู่คนละที่กัน ซึ่งกรณีหลังนี้จะมี Shuttle Bus ของสถาบันคอยรับ-ส่ง

 

ค่าใช้จ่าย

– ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนเดินทาง ได้แก่ ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่ารถมารับที่สนามบิน

– ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระกับสถาบัน ได้แก่ ค่าประกันหอพัก ค่าเอกสารการเรียน ค่าน้ำ-ไฟฟ้า ค่าบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ค่าต่อวีซ่า เป็นต้น

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสนใจสมัครเรียนกับ #Engclues โทร. 02-1687709, 092-5809404 / Line ID: engclues / engclues@engclues.com, www.engclues.com, https://engcluesblog.wordpress.com/ #StudyEnglishinPhilippines #เรียนภาษาที่เซบู #เรียนภาษาที่คล้าก #เรียนภาษาที่บาเกียว #เรียนภาษาที่ซูบิก #เรียนภาษาที่ดาเบา #เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์ #เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ #CEBU #SUBIC #SUBICBAY #CLARK #BAGUIO #DAVAO #ESL #TOEIC #TOEFL #IELTS #TESOL #ONLINE #WORKANDSTUDY #IFG #ENGLISHCAMP #FAMILYPROGRAM