FAQs

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการไปเรียนที่ฟิลิปปินส์

 

Q: ทำไมต้องไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

A: ประเทศฟิลิปปินส์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการ ชาวฟิลิปปินส์เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็ก ควบคู่กับภาษาท้องถิ่นของตน ดังนั้น นอกจากจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว อาจารย์ชาวฟิลิปปินส์สามารถเข้าใจปัญหาภาษาอังกฤษของนักเรียนได้อย่างตรงจุด บรรยากาศของประเทศฟิลิปปินส์มีความสวยงาม มีธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทะเล

 

Q: สำเนียงภาษาอังกฤษของอาจารย์ฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร

A: การจะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันสอนภาษาของฟิลิปปินส์ได้นั้น ต้องผ่านการอบรมและการสอบหลายขั้นตอน สำเนียงภาษาอังกฤษของอาจารย์จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกัน นอกจากนี้ สถาบันได้จัดเตรียมหนังสือและแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้อาจารย์ผู้สอนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จึงมั่นใจได้ว่าอาจารย์และบุคลากรในสถาบันมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสูง

 

Q: จะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างไร

A: นักเรียนจะอาศัยอยู่ในหอพัก ซึ่งมีทั้งห้องเดี่ยว ห้องคู่ สูงสุดคือห้องแบบ 4 หรือ 5 ท่าน และห้องแบบ 3+1 คือมีอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์คอยดูแลฝึกภาษาอย่างใกล้ชิดด้วย ส่วนสถานที่เรียนอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหอพัก สามารถเดินไปเรียนได้โดยสะดวก ทางสถาบันยังจัดให้มีอาหารบริการครบ 3 มื้อ ห้องออกกำลังกาย ห้องพยาบาล อินเตอร์เน็ท และบริการซักเสื้อผ้าและทำความสะอาดห้อง

 

Q: ต้องทำวีซ่าไหม

A: นักเรียนสามารถเดินทางไปเรียนได้โดยไม่ต้องทำวีซ่า ซึ่งอนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน ทางสถาบันจะดูแลเรื่องการต่ออายุวีซ่าให้สอดคล้องกับเวลาเรียน ในขณะเดียวกันสถาบันยังดำเนินการเรื่องใบอนุญาตเรียนภาษา หรือ Special Study Permit (SSP) ให้กับนักเรียนเพื่อแสดงว่าเป็นนักเรียนที่สถาบัน โดยใช้แทนวีซ่านักเรียน

 

Q: ประเทศฟิลิปปินส์ปลอดภัยแค่ไหน

A: สถาบันสอนภาษาอังกฤษจะตั้งอยู่ในเมืองซูบิก เมืองบาเกียว เมืองดาเบา เมืองคล้าก และเมืองเซบู ซึ่งเป็นเมืองใหญ่และเป็นเมืองท่องเที่ยว จึงเรียกได้ว่ามีความปลอดภัยสูง และมีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรมหรือบ้านพักตากอากาศสวยๆ เป็นต้น ลักษณะภูมิศาสตร์ของเมืองมีธรรมชาติ เช่น เกาะ ป่า ภูเขา ล้อมรอบเป็นเกราะป้องกันชั้นดีจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

Q: จะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไร ในเมื่อไม่ได้อยู่ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

A: หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์จะเน้นการเรียนที่ต่อเนื่อง นักเรียนจะได้เรียนและฝึกฝนภาษาอังกฤษตลอดวัน หอพักนักเรียนเป็นระบบ English zone กำหนดให้นักเรียนสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับการใช้ชีวิตภายนอกสถาบัน ผู้คนชาวฟิลิปปินส์สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษกับภาษาท้องถิ่น ดังนั้นนักเรียนจึงมีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษตลอดเวลา

 

Q: ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่

A: ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ไปเรียน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 6-7 หมื่นบาทต่อ 4 สัปดาห์ ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าเรียน ที่พัก อาหาร 3 มื้อ และบริการรถรับที่สนามบิน