Tag: davao

[Promotion] โปรโมชั่นรับวาเลนไทน์ สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ภายในเดือน ก.พ. 2562

[Promotion] โปรโมชั่นรับวาเลนไทน์ สมัครเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ภายในเดือน ก.พ. 2562

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรัก Engclues เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ขอมอบความสุขให้ทุกท่าน ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับผู้สมัครเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ภายใน 28 ก.พ. 2562
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Academia, Cebu

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Idea Academia เรียกว่า “General ESL” มีหลายหลักสูตรแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของจำนวนคาบและวิชาเรียนให้ผู้เรียนได้เลือกหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้อย่างคล่องแคล่ว ชัดเจน ถูกต้อง และมั่นใจ โดยหลักสูตรจะครอบคลุมทักษะที่จำเป็นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Idea Cebu, Cebu

หลักสูตร ESL ของสถาบัน Idea Cebu เรียกว่า “Power Speaking” เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผู้เรียนทุกระดับตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูงที่ต้องการพัฒนาและฝึกฝนการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการพูดเป็นหลัก ซึ่งครอบคลุมทั้งความลื่นไหล ความชัดเจน ความถูกต้อง และสำเนียงการพูด ทั้งนี้ ผู้เรียนก็จะยังได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อาทิ ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียนด้วยเช่นกัน
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร ESL แบบใหม่ของสถาบัน CIP (เริ่มตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) 

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดกลุ่มตามระดับของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนจะครอบคลุมทักษะทั้งการพูด, การออกเสียง, คำศัพท์, การอ่าน, การฟัง, การเขียน และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนของคาบเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยคาบเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ทั้งคาบเดี่ยวและกลุ่มได้ตามต้องการ และสามารถเลือกเรียน Optional Classes (คาบกลุ่มเลือก) ได้อีก 2 คาบต่อวันในวันจันทร์-พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ด้วย


(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน SMEAG, Cebu

หลักสูตร ESL ของ SMEAG เป็นหลักสูตรที่มีรากฐานมาจากการสอบ Cambridge ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แท้จริง ประกอบไปด้วยบทเรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ดังนั้น เราจึงสามารถวัดระดับภาษาของผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ โดยหลักสูตร ESL ของ SMEAG จะมีคาบเรียนสูงสุดมากถึง 625 นาทีต่อวัน เพื่อพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านคาบเรียนตัวต่อตัว และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการเรียนอย่างสูงที่สุดในระยะเวลาอันสั้น โดยแบ่งออกได้เป็น 3 หลักสูตร ดังนี้
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร โดยมีทั้งคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่และคาบเรียนด้วยตัวเอง
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณออม @ สถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณออม @ สถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา

คุณออม
สถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา
หลักสูตร Intensive ESL/IELTS (2 weeks)