We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Business English
Business English

Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

 

 

 

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English ของ Cebu Blue Ocean Academy เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ผู้ต้องการทำงานด้านธุรกิจ หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานยังต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจว่าในแต่ละองค์กรมีการดำเนินทางธุรกิจอย่างไร และนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ทักษะและภาษาที่สะท้อนถึงความเป็นจริงของการทำงานในวงการธุรกิจผ่านบทเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ

โดยหลักสูตร Business จะนำเสนอพื้นฐานของทักษะการสื่อสารที่จำเป็นวนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, เรียนรู้คำศัพท์ทางธุรกิจที่จำเป็นที่มักจะพบเจอและต้องใช้ในสถานการณ์จริง, สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการเรียนผ่านทางบทบาทในเหตุการณ์สมมุติ, สามารถใช้แบบแผนที่เรียนมาและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย และการสาธิตการนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมความมั่นใจและพัฒนาทักษะทางภาษาแก่ผู้เรียน

รายละเอียดของหลักสูตร
- วิชาที่เรียน : Business English Conversation, Business Writing, Business patterns, Vocabulary, Business Presentation, Role-play และ TOEIC
- ระยะเวลาของหลักสูตร : ขั้นต่ำ 2 สัปดาห์
- คาบเรียน : คาบเรียนเดี่ยว 5 คาบ, คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ, คาบเลือก 2 คาบ = รวม 9 คาบ
- วันที่เริ่มหลักสูตร : ทุก 2 สัปดาห์ (กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม)
- ข้อจำกัดในการเรียน : อายุ 17 ปีขึ้นไป / ไม่จำกัดระดับภาษาของผู้เรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

boprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

bodp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

bolf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

 

ENGLISH FOR BUSINESS (EFB)

หลักสูตร English for Business (EFB) ของ CIP มีทางเลือกที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตร General Business English และ/หรือเน้นไปที่ทักษะเฉพาะทาง เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล และภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองาน นอกจากนี้ ยังมีชั้นเรียนที่เป็นธุรกิจเฉพาะทาง เช่น การดูแลลูกค้า และ การขาย&จัดซื้อ อีกด้วย
หลักสูตรมีความยืดหยุ่น โดยนักเรียนสามารถเลือกการเรียนคาบเรียนเดี่ยว 1-4 คาบจากตารางที่แนบมาด้านล่างนี้ และยังสามารถเลือกเรียนระหว่างอาจารย์เจ้าของภาษาหรืออาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ได้ด้วยเช่นกัน

รายละเอียดของหลักสูตร

ประกอบด้วยการเรียนคาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ (กับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ, กับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ) และคาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษาอีก 1 คาบ

ข้อกำหนด
– อายุ 20ปีขึ้นไป
– สอบวัดระดับได้ตั้งแต่ระดับ B1 (Pre-Intermediate)


การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
– สอบออนไลน์ ก่อนเริ่มหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 5 วัน
– สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
– ทุกวันจันทร์ (สอบถามรายละเอียดอีกครั้ง เนื่องจากมีการจำกัดนักเรียนต่อกลุ่ม)

ประกาศนียบัตร
– สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cipprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

cipdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

ciplf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


E&G International Language Center, Davao

 

BUSINESS ENGLISH

หลักสูตร Business English โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรพิเศษที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลายและเป็นสากล โดยเนื้อหาของหลักสูตรเรียบเรียงมาจากการทำงานในชีวิตจริง นักเรียนจะได้เรียนทักษะทางธุรกิจที่สำคัญผ่านการเรียนคาบเดี่ยว 4 คาบ และคาบกลุ่มเล็กอีก 4 คาบต่อวัน ดังนี้

- English for Business Speaking, Reading, Listening, Writing

- Business Voca

- Business Grammar

- Business Communication

- Business Presentation

โดยหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับการเรียนขั้นต่ำ 8 สัปดาห์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สอบวัดระดับได้ระดับ B1 (Intermediate Low) ขึ้นไป หากนักเรียนที่สอบได้ระดับต่ำกว่า B1 เบื้องต้นแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (ESL) ก่อน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

egprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

egdp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

eglf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Programs Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com