We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / General English
General English

Pines International Academy (PIA), Baguio

 

ESL COURSES

หลักสูตร General ESL ของ Pines International Academy แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Power ESLIntensive ESL และ Premium ESL โดยสถาบันได้จัดทำตำราเรียนขึ้นโดยเฉพาะ รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน นอกจากนี้ครูผู้สอนยังมีเทคนิคที่ดีและรู้ว่าควรทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนสามารถเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้

1. Power ESL เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักให้สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลัก คือ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนตัวต่อตัว 4 คาบ และเรียนกลุ่มเล็ก 4 คาบต่อวัน คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ นอกจากนี้ ยังมีคาบเรียนรวมอีก 2 คาบหลังอาหารเย็น เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งวันอีกด้วย

2. Intensive ESL หลักสูตร Intensive ESL นี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยการเพิ่มชั้นเรียนเดี่ยวให้มากขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้เพื่อเตรียมตัวไปสู่เป้าหมายข้างหน้า เช่น เพื่อเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรืออังกฤษ การสอบสัมภาษณ์งานต่างประเทศ หรือทำงานในบริษัทต่างชาติในประเทศ การย้ายถิ่นฐานหรือเตรียมตัวไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น นักเรียนบางคนไม่ต้องการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือการเขียนเรียงความ ดังนั้นหลักสูตร Intensive ESL นี้ จึงเหมาะกับนักเรียนที่มีเป้าหมายพัฒนาทักษะที่เจาะจงกว่า ในหลักสูตรนี้นักเรียนจะได้เรียนคาบเดี่ยว 5 คาบ เรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ คาบเลือกตอนเช้า 1 คาบ และคาบเลือกตอนเย็นอีก 1 คาบต่อวัน

3. Premium ESL จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรนี้ จะต่างกับหลักสูตร Power ESL และ Intensive ESL ตรงที่สถาบันจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่ตอบสนองความต้องการและสไตล์ของผู้เรียนเป็นหลัก โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นในระยะเวลาอันจำกัด ซึ่งหลักสูตร Premium ESL เหมาะสมกับผู้ที่มีเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศน้อย (ไม่เกิน 4 - 8 สัปดาห์) ผู้ที่ต้องการเรียนเฉพาะคาบเดี่ยว (1:1) เท่านั้น หรือผู้ที่รู้สึกว่าไม่มีหลักสูตรอื่นใดของสถาบันที่สอดคล้องกับความต้องการของตน เป็นต้น หลักสูตร Premium ESL นี้ จะได้เรียนคาบเดี่ยวถึง 7 คาบต่อวัน และคาบกลุ่มวิชาเลือกถึง 3 คาบ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือหลักสูตร ESL นี้ เป็นผลจากการสั่งสมประสบการณ์การคลุกคลีกับชาวต่างชาติที่มีความแตกต่างหลากหลาย มาเป็นเวลายาวนานหลายปี เพื่อต้องการช่วยผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนดแล้ว ผู้เรียนจะต้องได้พัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างเชี่ยวชาญตามระดับที่ผู้เรียนได้เรียน

การสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียน
- สอบที่สถาบัน วันจันทร์แรกหลังจากเดินทางถึงสถาบัน

วันที่เริ่มหลักสูตร
- วันจันทร์ที่กำหนด (กรุณาสอบถามวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่)

ประกาศนียบัตร
- สำหรับผู้เรียนที่เรียนครบตามระยะเวลาของหลักสูตร และมีการเข้าร่วมชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 90% ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร


 

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

piaprice2017

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าที่พักและค่าอาหาร (ชำระก่อนเดินทาง)

piadp

คลิกเพื่อขยายภาพ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระที่สถาบัน (ชำระหลังเดินทาง)

pialf

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Programs Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com