หลักสูตร RAPID 30/60 @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร RAPID 30/60 @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

หลักสูตร Rapid 30 และ Rapid 60 โดย สถาบัน CIP เมืองคล้าก ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหลักสูตรเข้มข้นที่แบ่งตามผลการสอบวัดระดับในการพูด, การฟัง, การเขียน, การอ่าน, ไวยากรณ์ และคำศัพท์ ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้เรียนที่ไม่สามารถยืดหยุ่นตารางเวลาในการเรียนภาษาที่ต่างประเทศได้
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร RAPID PROGRESS 30/60 @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร RAPID PROGRESS 30/60 @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร Rapid Progress 30 และ Rapid Progress 60 โดย สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย และต้องการพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ในระยะเวลาสั้น
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Keystone Academy, Subic

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Keystone Academy เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน E&G International Language Center, Davao

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน E&G International Language Center เมืองดาเบา ประเทศฟิลิปปินส์ มีทั้งหมด 2 หลักสูตร โดยมีทั้งคาบเรียนเดี่ยว คาบเรียนกลุ่มเล็ก คาบเรียนกลุ่มใหญ่และคาบเรียนด้วยตัวเอง
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu

หลักสูตร ESL โดยสถาบัน Cebu Pelis Institute (CPI) เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร สำหรับผู้เรียนขั้นเริ่มต้นไปจนถึงระดับอื่นๆ ที่สูงขึ้น ได้แก่
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy (CBOA), Cebu

สถาบัน Cebu Blue Ocean Academy มีหลักสูตร ESL อยู่ทั้งหมด 4 หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ได้แก่
(คลิกที่รูปเพื่ออ่านต่อ…)

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณวู้ดดี้ @ สถาบัน CIP เมืองคล้าก

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณวู้ดดี้ @ สถาบัน CIP เมืองคล้าก

คุณวู้ดดี้
สถาบัน CIP เมืองคล้าก
หลักสูตร IELTS Guarantee (24 weeks)

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณโจ @ สถาบัน CIP เมืองคล้าก

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณโจ @ สถาบัน CIP เมืองคล้าก

คุณโจ
สถาบัน CIP เมืองคล้าก
หลักสูตร TOEIC Preparation (8 weeks)

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณน้ำ @ สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณน้ำ @ สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว

คุณน้ำ
สถาบัน Pines International Academy (PIA) เมืองบาเกียว
หลักสูตร Power ESL (12 weeks)

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณธันย่าร์ @ สถาบัน CIP เมืองคล้าก

[Student Experiences] Review / รีวิว ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ : คุณธันย่าร์ @ สถาบัน CIP เมืองคล้าก

คุณธันย่าร์
สถาบัน CIP เมืองคล้าก
หลักสูตร IELTS Preparation และ Business (12 weeks)