หลักสูตร ESL Courses @ สถาบัน Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark

ESL COURSES

หลักสูตร ESL แบบใหม่ของสถาบัน CIP (เริ่มตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นไป) 

เป็นหลักสูตรที่มีการจัดกลุ่มตามระดับของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสูง ซึ่งกระบวนการการเรียนการสอนจะครอบคลุมทักษะทั้งการพูด, การออกเสียง, คำศัพท์, การอ่าน, การฟัง, การเขียน และการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ขึ้นอยู่กับจำนวนของคาบเรียนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่ประกอบไปด้วยคาบเรียนกับอาจารย์เจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์ทั้งคาบเดี่ยวและกลุ่มได้ตามต้องการ และสามารถเลือกเรียน Optional Classes (คาบกลุ่มเลือก) ได้อีก 2 คาบต่อวันในวันอังคาร-พฤหัสบดี และวันอาทิตย์ด้วย

  • ESL Native Premium : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Teacher) 4 คาบ, คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 6 คาบต่อวัน (ไม่รวมคาบเลือก)
  • ESL Power Review : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Teacher) 1 คาบ, คาบเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ, คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 6 คาบต่อวัน (ไม่รวมคาบเลือก)
  • ESL Standard : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Native Teacher) 1 คาบ, คาบเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 4 คาบ, คาบกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 7 คาบต่อวัน (ไม่รวมคาบเลือก)
  • ESL Starter : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 5 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 7 คาบต่อวัน (ไม่รวมคาบเลือก)
  • ESL Lite : นักเรียนจะได้เรียนคาบเรียนเดี่ยวกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 3 คาบ, คาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์เจ้าของภาษา 1 คาบ และคาบเรียนกลุ่มกับอาจารย์ฟิลิปปินส์ 1 คาบ รวมได้เรียน 5 คาบต่อวัน (ไม่รวมคาบเลือก)
รายละเอียดคาบเรียน
รายละเอียดวิชาเรียน
ตัวอย่างตารางเรียน

หลักสูตรและราคาค่าเล่าเรียน

cip2019.jpg

คลิกเพื่อขยายภาพ

*** กรณีต้องการสมัครเรียนน้อยกว่า 4 สัปดาห์ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *