We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / Stories & Articles / เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ตอน เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ดีอย่างไร
เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ตอน เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ดีอย่างไร
01.03.2018 19:35

"เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผล เรียนแบบตัวต่อตัวที่ฟิลิปปินส์"

 

1. หลักสูตรการเรียนการสอน
          หลักสูตรเน้นชั่วโมงเรียนแบบตัวต่อตัว แก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ช่วยลดระยะเวลาการเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ
          นอกจากนี้ ทางสถาบันต่างๆ ยังมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย เช่น General ESL, IELTS, TOEIC, Business English เป็นต้น

2. ความปลอดภัย
          สถาบันสอนภาษาส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัย เช่น บาเกียว เซบู มะนิลา อีกทั้งจัดให้มีหอพักอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนอีกด้วยเพื่อความสะดวกและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เช่น ห้องพยาบาล ฟิตเนส เป็นต้น และมีระบบ English Zone ให้นักเรียนฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในขณะที่พักอาศัยอยู่ในสถาบัน

3. สำเนียงอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์
          อาจารย์ผู้สอนได้รับการอบรมและผ่านการทดสอบเพื่อเป็นครูสอนภาษาโดยเฉพาะ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องสำเนียงและความสามารถ
          ทั้งนี้ ประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารมากเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการร่วมกับภาษาตากาล็อกซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ

4. ค่าใช้จ่าย
          ค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพไม่แพง ค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก รวมไปถึงค่าอาหาร จึงสามารถควบคุมงบประมาณที่ใช้ในการเรียนได้ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในระหว่างเรียน ไม่ต้องทำงานพิเศษ ตั้งใจเรียนได้อย่างเต็มที่

 

เปรียบเทียบระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับประเทศอื่นๆ 


อัพเดทเพิ่มเติม (25.08.2016)

 • หลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเข้มข้น มีจำนวนชั่วโมงเรียนมาก เน้นการเรียนแบบตัวต่อตัว เพื่อจะได้แนะนำและแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ทำให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 • ในแต่ละหลักสูตรจะมีการเรียนการสอนทั้งคาบเดี่ยวและคาบกลุ่ม คาบละประมาณ 50 นาที โดยเรียนคาบเดี่ยว (ตัวต่อตัว) วันละ 3 – 9 คาบ
 • สำหรับคาบกลุ่มจะมีทั้งกลุ่มเล็ก (ประมาณ 4 – 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ประมาณ 6 – 10 คน) โดยจะมีการเรียนคาบกลุ่มวันละ 1 – 5 คาบ ขึ้นกับหลักสูตรที่เรียน ชั้นเรียนแบบกลุ่มมีคุณภาพสูงเนื่องจากเป็นการเรียนในกลุ่มที่มีจำนวนผู้เรียนไม่มาก ทำให้ครูผู้สอนสามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง
 • มีหลักสูตรที่หลากหลาย เนื้อหาเข้มข้น และได้มาตรฐาน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน เช่น
  • ESL : เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
  • ESP : เป็นการเรียนภาษาเพื่อเตรียมพร้อมในการทำงาน อาทิ Tesol สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ, Business ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, Nursing and medical terminology ภาษาอังกฤษสำหรับการแพทย์และการพยาบาล เป็นต้น
  • Test : การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC/TOEFL/IELTS โดยมีทั้งแบบเตรียมสอบและแบบรับรองผลคะแนน
 • การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ราคาย่อมเยา ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย เนื่องจากครอบคลุมทั้งค่าอาหาร 3 มื้อต่อวันและค่าที่พักเรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่พักส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในรั้วเดียวกันกับตัวสถาบันสอนภาษานั้นๆ
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียน 4 สัปดาห์นั้นก็ไม่สูง เมื่อเทียบกับการเรียนภาษาอังกฤษในแถบอเมริกา ออสเตรเลีย หรือยุโรป โดยรวมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ Local Payment (ค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปชำระที่สถาบัน ได้แก่ ค่าประกันหอพัก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเอกสารการเรียน ค่าบัตรและใบอนุญาตต่างๆ ค่าต่อวีซ่า เป็นต้น) อยู่ที่ประมาณ 60,000 – 70,000 บาทเท่านั้น (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและประเภทของห้องพักด้วย)
 • การขอวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศฟิลิปปินส์ก็ไม่ยุ่งยาก ปกติแล้วคนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศและอยู่ในฟิลิปปินส์โดยไม่มีวีซ่าได้ 30 วัน ดังนั้นหากเรียนเพียง 4 สัปดาห์จึงไม่ต้องทำเรื่องขอวีซ่า แต่หากเรียนมากกว่า 4 สัปดาห์แล้วขอวีซ่าจากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยไปก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องใช้ Bank Statement
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศไทย-ฟิลิปปินส์ก็ราคาไม่แพง และใช้เวลาเดินทางไม่นาน เพียงแค่ 3 – 4 ชั่วโมงเท่านั้น
 • สามารถเลือกเมืองไปเรียนได้ตามความต้องการ โดย Engclues นำเสนอสถาบันสอนภาษาทั้งในเมืองเซบู คล้าก และบาเกียว
  • เมืองเซบู : เรียนสบาย ใกล้ห้าง ที่เที่ยวเยอะ ทะเลสวย
  • เมืองคล้าก : เงียบสงบ เมืองเศรษฐกิจ ใกล้มะนิลา
  • เมืองบาเกียว : เมืองประวัติศาสตร์ อากาศดีตลอดทั้งปี มีเนินเขาและภูเขามาก
 • ครูผู้ทำการสอนมีคุณภาพ โดยผ่านการคัดเลือกที่เข้มข้นมากมายหลายขั้นตอน มีสำเนียงดี รวมถึงเป็นครูระดับท็อปที่มีผลคะแนนสอบสูง (TOEIC/IELTS/TOEFL)
 • ห้องพักมีหลายประเภทให้เลือก ทั้งห้องพักของโรงเรียน (มีห้องพักตั้งแต่ 1 – 4 ท่าน) และห้องพักของโรงแรม
 • สถานที่เรียนและหอพักมีความปลอดภัยสูง มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยสอดส่องดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้มีโอกาสพบเพื่อนใหม่ๆ หลากหลายเชื้อชาติจากทั้งโซนยุโรปและเอเชีย ได้เรียนรู้วัฒนธรรม และได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน

 

 

 

Study English in Philippines, เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษาอังกฤษ, Study English, English in Philippines, เรียนภาษา, ฟิลิปปินส์, ภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษเมืองนอก, Study&internship, Business English, One-on-one class, General English, TOFEL, IELTS, TOEIC, เรียนต่อต่างประเทศ, Cebu, Baguio, Clark, เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์


Gallery :

All Stories & Articles | TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ News & Notices, Newsletter, Engclues Blog, Articles Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com