We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com 2017.

 +66 (0)2-1687-709, +66 (0)9-2580-9404
engclues@engclues.com, engclues@gmail.com
Home / English Camp
English Camp

 

midyear

 

 

idc

รายละเอียดของสถาบัน

สถาบัน Idea Cebu เมืองเซบู ก่อตั้งเมื่อปี 2013 เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ได้รับการรับรองจาก Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) โดยเริ่มต้นเปิดสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นให้แก่คนญี่ปุ่น ต่อมาได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเปิดรับนักเรียนชาติอื่นๆ ด้วย สถาบันตั้งอยู่ที่ Time Square 2 ชั้น 3 และ 4 ส่วนชั้น 1 และ 2 เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟฯลฯ สถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองเซบู ใกล้ศูนย์การค้า เดินทางสะดวก สถาบัน Idea Cebu ได้รับการยอมรับจากนักเรียนชาวญี่ปุ่นทั้งในด้านระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและระบบการดูแลความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม หลักสูตรพัฒนาทักษะทั่วไปของสถาบัน Idea Cebu มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการพูดและการฟังเป็นสำคัญ โดยจัดการเรียนการสอนในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง (https://ideaeducation.net/idea-cebu/)

รายละเอียดของหลักสูตร

Power Speaking : นักเรียนจะได้เรียนคาบตัวต่อตัว 5 คาบ คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ คาบเรียนกลุ่มใหญ่(เลือก) 1 คาบ และ Vocabulary Test 1 คาบ

รวม 8 คาบต่อวัน (160 คาบต่อ 4 สัปดาห์)

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

id1

ตัวอย่างตารางเรียนวันจันทร์-ศุกร์

id2


 

 

ksc

รายละเอียดของสถาบัน

สถาบันภาษา Keystone Academy เมืองซูบิก ประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บริเวณโดยรอบไม่มีสถานบันเทิง ปราศจากแหล่งมั่วสุมและสถานที่อโคจร ภายในสถาบันประกอบด้วยอาคารเรียนและหอพักที่สะอาดและใหม่ มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องอ่านหนังสือ โรงอาหาร ห้องออกกำลังกาย สนามบาสเก็ตบอล e-Learning center ห้องพยาบาล สำนักงานฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน ในวันสุดสัปดาห์นักเรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย ทั้งกอล์ฟ ขี่ม้า ว่ายน้ำ-ดำน้ำ เล่นเทนนิส แบดมินตัน ฟิตเนส และกีฬาต่างๆ (www.keystonesubic.com)

รายละเอียดของหลักสูตร

Semi-General ESL: คาบเรียนเดี่ยว 4 คาบ คาบกลุ่มเล็ก 2 คาบ และคาบกลุ่มเลือก 1 คาบต่อวัน

รวม 7 คาบต่อวัน (105 คาบ ต่อ 3 สัปดาห์)

รายละเอียดคาบและวิชาเรียน

ks1

ตัวอย่างตารางเรียนวันจันทร์–ศุกร์

Keystone_Semi-General ESL

 


 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

โดยราคานี้รวมค่าใช้จ่ายแล้ว ดังนี้
-   ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-เซบู/มะนิลา-กทม.

-   ค่าสมัคร

-   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเรียนภาษา (SSP)

-   ค่าเล่าเรียน

-   ค่าที่พัก รวมอาหาร 3 มื้อทุกวัน

-   ค่าบัตรนักเรียน

-   ค่ารถรับ-ส่งที่สนามบินเซบู/มะนิลา

-   ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างประเทศ

-   ค่าบำรุงสถาบัน

-   ค่าเอกสารประกอบการเรียน

-   ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า

-   ค่าประกันสุขภาพและการเดินทาง

-   บริการทำความสะอาดห้องพัก ซัก-อบผ้า อินเทอร์เน็ตฟรี

-   ค่ากิจกรรมนอกสถานที่ จำนวน 2 ครั้งสำหรับสถาบันในเมืองเซบู หรือ 4 ครั้งสำหรับสถาบันในเมืองซูบิก (ไม่นับรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เสียค่าเข้า เช่น ห้างสรรพสินค้า)

-   ค่าธรรมเนียม Waiver of Exclusion Ground (WEG) (เฉพาะนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี)*


 

การชำระเงิน

ผู้สมัครสามารถแบ่งชำระค่ามัดจำ 15,000 บาทในวันสมัครและชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือภายในวันปิดรับสมัคร หรือเลือกชำระเต็มจำนวนภายในวันสมัครก็ได้ ทั้งนี้ การสมัครจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการชำระค่ามัดจำโครงการฯ

รายละเอียดการเดินทาง 

day

หมายเหตุ
- สำหรับนักเรียนที่อายุ 16 ปีขึ้นไปสามารถเลือกเดินทางในสัปดาห์อื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดได้ แต่เป็นการเดินทางโดยไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ Engclues ไปส่ง

- วันหยุดของสถาบัน (เฉพาะสถาบันภาษาในเมืองเซบู) ได้แก่ วันที่ 29-30 มีนาคม และ 9 เมษายน 2561 งดการเรียนการสอน


 

รายละเอียดการรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่

  1. ใบสมัคร Engclues ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. รูปถ่ายภาพสี พื้นหลังขาว ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
  3. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
  4. ค่ามัดจำโครงการ จำนวน 15,000 บาท (หักจากยอดเต็มในภายหลัง)

* สำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อขอใบ Waiver of Exclusion Ground (WEG) จากสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศ ดังนี้

- สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- พาสปอร์ตตัวจริงของนักเรียน

- พาสปอร์ตตัวจริงของทั้งคุณพ่อและคุณแม่ และสำเนา 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- แบบฟอร์มขอใบ WEG (Engclues เป็นผู้จัดเตรียมให้)


4

5

 

 

เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์, เรียนภาษา, เรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาต่างประเทศ, ค่ายภาษาอังกฤษ, English Camp, Camp, Summer Camp


TOP

Partner

เรียนต่ออเมริกา


เรียนต่อเกาหลีใต้

Tags : เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ Class Engclues
Institutes
Clark Institute of the Philippines (CIP), Clark Cebu Blue Ocean Academy, Cebu Cebu Pelis Institute (CPI), Cebu EV Academy, Cebu Idea Academia, Cebu Idea Cebu, Cebu SMEAG Global Education, Cebu Keystone Academy, Subic E&G International Language Center, Davao BECI International Language Academy, Baguio Pines International Academy (PIA), Baguio


Copyright © 2013 All Rights Reserved. by engclues.com

JFM Hub Co.,Ltd.
The Trendy Office, 22th Floor, Unit 2204D 10/177 Trendy Building, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110, Thailand.
Tel : +662 1687 709, +669 2580 9404 E-mail : engclues@engclues.com Facebook : www.facebook.com/Philippines.Engclues

Open Monday – Saturday 9:30 am - 5:30 pm
We provide alternative ways for your English. เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ค่ายภาษาอังกฤษ เรียนต่อฟิลิปปินส์ | Engclues.com